Ana Sayfa TEKNOLOJİ Teknolojik Satın Almaların Anatomisi

Teknolojik Satın Almaların Anatomisi

               Sanayi devrimi insanoğlunun otuz bin yıllık gelişimi süresince, o döneme değin yapılan bütün sıçrayışlardan daha fazla mesafe kat edilmesini sağlamıştır. Teknolojinin gelişimi, bilgisayarlar ve mobil cihazların keşfi ve kullanım alanlarının genişlemesi , bu alanda yatırım yapan şirketlerin sayısını artıran en büyük etken. Rekabet koşullarının gittikçe ağırlaştığı ve acımasız hale geldiği bu alan, gelişmelere ayak uydurma konusunda yetersiz kalan çok uluslu oluşumları bile yutabiliyor. Nokia bu konuda verilebilecek ilk örneklerden.

Teknoloji kelimesini duyar duymaz ilk akla gelen bilgisayar ve internet gerek yazılım gerek donanım anlamında her gün yeni gelişmelerle kendi kendini besleyen bir reaktör gibi büyümeye devam ediyor. Animasyon, reklam, mobil ödeme sistemleri, e-spor, sosyal medya gibi birçok alt dal ile gittikçe genişleyen bir orman gibi yeşermeye devam ediyor.

Peki, böylesi zor şartlarda ayakta kalmak nasıl mümkün olabilir?

Ürün çeşitliliği, popülasyonun hızla değişen ilgi alanları ve patent konusunda yaşanan değişimler sebebiyle büyük şirketler, büyümelerini ancak teknolojik ağını güçlendirerek mümkün kılabiliyor. Kullanıcılardan kitlesel ilgi gören, sağladığı kolaylıklarla da adından söz ettiren uygulamalar ve yazılımlar, büyümeyi hedefleyen şirketlerin satın alma önceliklerinde kendilerine yer edinmeyi başarıyorlar.

Arama motoru olarak kendini ispat etmiş Google’ın video/izleme paylaşım sitesi Youtube’u satın alması, Facebook’un mesaj ve görüntü iletim programı WhatsApp’ı 19 milyar dolar gibi büyük bir ödeme ile bünyesine katması bunlara örnek teşkil eder. Elbette çoğu insan için ödenen meblağlar dikkat çekici olsa da asıl meselenin kaça değil neden satın alındığı gerçeğinin üzerinde durulması gerektiğidir.

Elindeki patentler ve geliştirdiği ürün gamı ile artık daha fazla hava alamayacak birer balona dönüşen büyük oluşumlar, ancak kendi hedefine ilerlerken destekleyici unsur olabilecek yeni balon şirketler ile gazını paylaşmak zorunda kalacaktır. Gittikçe büyüyen reklam pastasından daha fazla pay alabilmenin, gerçek dünyanın yavaş yavaş önüne geçen internetin büyük topraklarında geniş araziler sahibi olabilmenin yegâne yolu da bu olduğu açıkça görülmektedir.